bg img

   

кафедра психології та практичної психології

Деталі

Становлення кафедри психології і практичної психології Кримського гуманітарного факультету має тривалу історію. Заглянемо в «глибину сторіч»...
На початку 90-х рр. керівництво МДЦ «Артек» прийшло до розуміння гострої необхідності підготовки висококваліфікованих кадрів для роботи з дітьми на базі міжнародного центру. В зв'язку з цим 1 листопаду 1993 р. до МДЦ «Артека» був відкритий навчально-консультаційний пункт «Артек».
 Через декілька років – в грудні 1997 року, згідно наказу Міністерства України у справах сім'ї і молоді, в структурі МДЦ «Артек» сформовано новий підрозділ – Гуманітарний інститут «Артек» (ГІА).
З 25 січня 2000 р. в цілях вдосконалення практики соціалізації дітей і підлітків, що приїжджають до МДЦ «Артеку», а також розширення можливостей підготовки фахівців з вищою освітою для МДЦ «Артек», Криму, України в Гуманітарному інституті «Артек» була створена кафедра психології і педагогіки.
З червня 2006 і по сьогоднішній момент кафедра психології і практичної психології функціонує в структурі Кримського гуманітарного факультету НПУ їм. М. П. Драгоманова. зав. кафедрою є професор, д. психол. н. Фомічова Людмила Іванівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 чоловік. Серед них 4 доктори наук, 9 кандидатів наук.

 


ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

 

 

Науковий ступінь, посада: доктор біол. наук, професор
Освіта: Сімферопольський державний університет ім. М. В. Фрунзе, спеціальність біологія.
1983 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Взаємодія процесів збудження і гальмування в нейронах тім'яної асоціативної кори».
2005 р. захистив докторську дисертацію по темі: «роль кори мозку і підкіркових амінергічних структур в організації цілеспрямованого поведінкового акту».
Викладає навчальні дисципліни: психофізіологія, нейрофізіологія, фізіологія людини, електрофізіологія, загальна психологія, експериментальна психологія, математичні методи в психології, психологія стресу.
Область наукових досліджень: нейрофізіологічна природа психічної індивідуальності людини, засоби не медикаментозної корекції несприятливих психофізіологічних станів.
Керівник лабораторії нейроетології і психофізіології при біологічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.  Тема досліджень лабораторії: «Корекція несприятливих психофізіологічних станів за допомогою біологічного зворотного зв'язку по електроенцефалограмі».
Автор і співавтор 65 статей в наукових часописах, глави в двох колективних монографіях, чотири патенти на винахід. Під керівництвом Павленко В.Б. захищено 10 кандидатських дисертацій.

 

КРИВИЧ ІРИНА ПАНТЕЛІЇВНА

 

Науковий ступінь, посада: професор, д. мед.н. кафедри психології та практичної психології Кримського гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Освіта: Харківський мед. інститут пед. Г. Сковороди «Педіатрія», 1968 р., спеціальність: лікар, кваліфікація: педіатр.
Викладаються дисципліни: психовалеологія


 

ПЕТРОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ

 

altНауковий ступінь, посада: професор, к. психол.н.
Освіта: Кримський державний педагогічний університет ім. М. В. Фрунзе, спеціальність: фізичне виховання, кваліфікація: вчитель фізичного виховання середньої школи, 1971
Викладає навчальні дисципліни: Методологія та методи наукових досліджень, Організація психологічної служби, Консультативна психологія
Авторські курси: Психологія спорту, Методика викладання психології

 

 

ЛАТИШЕВА МАРІАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

altНауковий ступінь, посада: к. психол.н.,доцет, заст.зав.каф.
Освіта: Таврійській національний  університет ім. В.І. Вернадського за фахом «психологія».
З 2000 вересня працює як практичний  психолог
19.12. 2008 р. захистила дисертацію за фахом 19.00.07 за темою: «Психологічні особливості розвитку интрацептивного сприйняття у дітей молодшого шкільного віку»
Викладає учбові дисципліни: Психологічне консультування і психокорекці. Патопсихологія. Психологічна експертиза. Юридична психологія. Діагностика розвитку в нормі та патології
Область професійних інтересів: клінічна психологія, психологія тілесності, психосемантика, дитяча психологія, психокорекція, психологічне консультування, християнська психотерапія, психологія творчості, психологія самосвідомості.
Має більше 17 наукових публікацій, тез, методичних рекомендацій.
Авторські курси: «Основи психосемантики», «Основи клінічної психології»

 

ДАНИЛОВА ТАЇСІЯ МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, посада: доцент, к. психол.н.
Освіта: .Сімферопольський державний університет спеціальність “біологія” 1995, кваліфікація учитель біології. Практичний психолог в закладах освіти.
Викладає учбові дисципліни: психологія сім’ї
Область професійних інтересів: Практичний психолог-консультант, психотерапевт, сертифікований Член Російської Професійної психотерапевтичної ліги,  спеціалізується: психотерапія емоційних травм, індивідуальне, групове, сімейне консультування.
Досвід роботи в практичній психології 15 років.

 

ТИМОЩУК ІГОР ГРИГОРОВИЧ

Науковий ступінь, посада: доцент, к.психол.н.
Освіта: Симферопольський державній університет, 1993, спеціальній факультет практичної психології, спеціальність: психологія, кваліфікація: практичній психолог в установах народної освіти.
Викладає навчальні дисципліни: Загальна психологія з практикумом, основи психотерапії, основи психоаналізу для  спеціальностей Психологія, Практична психологія, Фізичне виховання
Область професійних інтересів: Практичний психолог-консультант, психотерапевт, сертифікований Член Російської Професійної психотерапевтичної ліги,  спеціалізується: психотерапія емоційних травм, індивідуальне, групове, сімейне консультування.
Досвід роботи в практичній психології 17 років.

 

ЧОРНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Науковий ступінь, посада: доцент, к. психол.н.
Освіта: Симферопольський державний університет (спеціальний факультет) спеціальність: психологія (кваліфікація: практичний психолог в установах народної освіти)”.
Викладає навчальні дисципліни: інноваційні тренінгові методики, психологія управління персоналом, психологія професійної кар’єри
Область професійних інтересів: у сфері бізнесу і менеджменту; мотивація персоналу, технологія розв’язання  конфліктів в організаціях, корпоративна культура, коучінг для керівників; навчання менеджерів з персоналу
Має більше 60 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 2-х монографій, одна з яких колективна. «Дослідження міжетнічної напруженості в Криму» 1997-2001: участь в проекті Інституту соціальної і політичної психології АПН України «Дослідження субкультур незадоволеності в Криму»
Авторські курси: Психологія бізнесу та реклами


РЯЗАНОВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

altНауковий ступінь, посада: ст.. викладач, к.пед.н.
Освіта: Челябінський державний педагогічний інститут, 1970, спеціальність історія суспільствознавство, методика комсомольської і піонерської роботи, кваліфікація: Вчитель історії середньої школи, методиста комсомольської і піонерської роботи.
Викладає навчальні дисципліни:загальна психологія з практикумом, соціальна психологія, історія психології, психологія готовності до навчання, психологія готовності дитини до навчання в школі, психологія управління, педагогічна психологія, психологія спілкування

 

МАКІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 

Науковий ступінь, посада: ст. викладач кафедри психології та практичної психології Кримського гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Освіта: Гуманітарний інститут «Артек» МДЦ «Артек» 2002 рік, Спеціальність психологія, кваліфікація – психолог.
Викладає навчальні дисципліни: Загальна психологія з практикумом, Нові інформаційні технології, Технічні засоби навчання, Історія психології, Психологія конфліктів, НІТ в психології, Інформатика та комп’ютерна техніка


САВЕЛЬЄВА-РАТ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА

altНауковий ступінь, посада: ст. викладач
Освіта: Таврійський гуманітарно-екологічний інститут, 2007 р. спеціальність «психологія», кваліфікація - психолог
Викладає навчальні дисципліни: загальна психологія з практикумом, соціальна психологія, психологія, політична психологія, історія психології, вікова психологія, тренінг спілкування та самопізнання, профорієнтація і профвідбір, інноваційні тренінгові методики для  спеціальностей Психологія, Практична психологія, Фізичне виховання


БОРОДІНА ІННА ІГОРІВНА
 

Науковий ступінь, посада: ст. викладач
Освіта: Таврійський Національний університет, 2003 «Психологія», психолог.
Викладає навчальні дисципліни: психологія розвитку та вікова психологія, психодіагностика


КАВІЗІНА КДАНІ МИКИТІВНА
 

Науковий стaltупінь, посада: викладач
Освіта: Гуманітарний інститут «Артек» МДЦ «Артек» 2003 рік, спец. психологія, кваліфікація – психолог.
Викладає навчальні дисципліни: введення у професію, гендерна психологія, історія психології, реабілітаційна психологія, комп’ютерна психодіагностика, тренінг спілкування та самопізнання, математичні методи в психології, спеціальна психологія, психолого-педагогічна геронтологія, зоопсихологія, психовалеологія
Наукові інтереси: психологія дітей з особливими потребами, професійна ідентичність психолога, «Артек» як соціокультурне психолого-педагогічне явище; етичний персоналізм в психотерапії
Має 8 наукових публікацій

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизція  

   

Додаткове меню  

   

Всього відвідувань  

1470008
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
129
936
1070139
4552
6283
1470008

Your IP: 46.229.168.139
Server Time: 2020-01-24 00:29:06
   

Хто на сайті?  

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ