bg img

   

кафедра психології та практичної психології

Деталі

Становлення кафедри психології і практичної психології Кримського гуманітарного факультету має тривалу історію. Заглянемо в «глибину сторіч»...
На початку 90-х рр. керівництво МДЦ «Артек» прийшло до розуміння гострої необхідності підготовки висококваліфікованих кадрів для роботи з дітьми на базі міжнародного центру. В зв'язку з цим 1 листопаду 1993 р. до МДЦ «Артека» був відкритий навчально-консультаційний пункт «Артек».
 Через декілька років – в грудні 1997 року, згідно наказу Міністерства України у справах сім'ї і молоді, в структурі МДЦ «Артек» сформовано новий підрозділ – Гуманітарний інститут «Артек» (ГІА).
З 25 січня 2000 р. в цілях вдосконалення практики соціалізації дітей і підлітків, що приїжджають до МДЦ «Артеку», а також розширення можливостей підготовки фахівців з вищою освітою для МДЦ «Артек», Криму, України в Гуманітарному інституті «Артек» була створена кафедра психології і педагогіки.
З червня 2006 і по сьогоднішній момент кафедра психології і практичної психології функціонує в структурі Кримського гуманітарного факультету НПУ їм. М. П. Драгоманова. зав. кафедрою є професор, д. психол. н. Фомічова Людмила Іванівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 чоловік. Серед них 4 доктори наук, 9 кандидатів наук.

 


ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

 

 

Науковий ступінь, посада: доктор біол. наук, професор
Освіта: Сімферопольський державний університет ім. М. В. Фрунзе, спеціальність біологія.
1983 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Взаємодія процесів збудження і гальмування в нейронах тім'яної асоціативної кори».
2005 р. захистив докторську дисертацію по темі: «роль кори мозку і підкіркових амінергічних структур в організації цілеспрямованого поведінкового акту».
Викладає навчальні дисципліни: психофізіологія, нейрофізіологія, фізіологія людини, електрофізіологія, загальна психологія, експериментальна психологія, математичні методи в психології, психологія стресу.
Область наукових досліджень: нейрофізіологічна природа психічної індивідуальності людини, засоби не медикаментозної корекції несприятливих психофізіологічних станів.
Керівник лабораторії нейроетології і психофізіології при біологічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.  Тема досліджень лабораторії: «Корекція несприятливих психофізіологічних станів за допомогою біологічного зворотного зв'язку по електроенцефалограмі».
Автор і співавтор 65 статей в наукових часописах, глави в двох колективних монографіях, чотири патенти на винахід. Під керівництвом Павленко В.Б. захищено 10 кандидатських дисертацій.

 

КРИВИЧ ІРИНА ПАНТЕЛІЇВНА

 

Науковий ступінь, посада: професор, д. мед.н. кафедри психології та практичної психології Кримського гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Освіта: Харківський мед. інститут пед. Г. Сковороди «Педіатрія», 1968 р., спеціальність: лікар, кваліфікація: педіатр.
Викладаються дисципліни: психовалеологія


 

ПЕТРОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ

 

altНауковий ступінь, посада: професор, к. психол.н.
Освіта: Кримський державний педагогічний університет ім. М. В. Фрунзе, спеціальність: фізичне виховання, кваліфікація: вчитель фізичного виховання середньої школи, 1971
Викладає навчальні дисципліни: Методологія та методи наукових досліджень, Організація психологічної служби, Консультативна психологія
Авторські курси: Психологія спорту, Методика викладання психології

 

 

ЛАТИШЕВА МАРІАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

altНауковий ступінь, посада: к. психол.н.,доцет, заст.зав.каф.
Освіта: Таврійській національний  університет ім. В.І. Вернадського за фахом «психологія».
З 2000 вересня працює як практичний  психолог
19.12. 2008 р. захистила дисертацію за фахом 19.00.07 за темою: «Психологічні особливості розвитку интрацептивного сприйняття у дітей молодшого шкільного віку»
Викладає учбові дисципліни: Психологічне консультування і психокорекці. Патопсихологія. Психологічна експертиза. Юридична психологія. Діагностика розвитку в нормі та патології
Область професійних інтересів: клінічна психологія, психологія тілесності, психосемантика, дитяча психологія, психокорекція, психологічне консультування, християнська психотерапія, психологія творчості, психологія самосвідомості.
Має більше 17 наукових публікацій, тез, методичних рекомендацій.
Авторські курси: «Основи психосемантики», «Основи клінічної психології»

 

ДАНИЛОВА ТАЇСІЯ МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, посада: доцент, к. психол.н.
Освіта: .Сімферопольський державний університет спеціальність “біологія” 1995, кваліфікація учитель біології. Практичний психолог в закладах освіти.
Викладає учбові дисципліни: психологія сім’ї
Область професійних інтересів: Практичний психолог-консультант, психотерапевт, сертифікований Член Російської Професійної психотерапевтичної ліги,  спеціалізується: психотерапія емоційних травм, індивідуальне, групове, сімейне консультування.
Досвід роботи в практичній психології 15 років.

 

ТИМОЩУК ІГОР ГРИГОРОВИЧ

Науковий ступінь, посада: доцент, к.психол.н.
Освіта: Симферопольський державній університет, 1993, спеціальній факультет практичної психології, спеціальність: психологія, кваліфікація: практичній психолог в установах народної освіти.
Викладає навчальні дисципліни: Загальна психологія з практикумом, основи психотерапії, основи психоаналізу для  спеціальностей Психологія, Практична психологія, Фізичне виховання
Область професійних інтересів: Практичний психолог-консультант, психотерапевт, сертифікований Член Російської Професійної психотерапевтичної ліги,  спеціалізується: психотерапія емоційних травм, індивідуальне, групове, сімейне консультування.
Досвід роботи в практичній психології 17 років.

 

ЧОРНИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Науковий ступінь, посада: доцент, к. психол.н.
Освіта: Симферопольський державний університет (спеціальний факультет) спеціальність: психологія (кваліфікація: практичний психолог в установах народної освіти)”.
Викладає навчальні дисципліни: інноваційні тренінгові методики, психологія управління персоналом, психологія професійної кар’єри
Область професійних інтересів: у сфері бізнесу і менеджменту; мотивація персоналу, технологія розв’язання  конфліктів в організаціях, корпоративна культура, коучінг для керівників; навчання менеджерів з персоналу
Має більше 60 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 2-х монографій, одна з яких колективна. «Дослідження міжетнічної напруженості в Криму» 1997-2001: участь в проекті Інституту соціальної і політичної психології АПН України «Дослідження субкультур незадоволеності в Криму»
Авторські курси: Психологія бізнесу та реклами


РЯЗАНОВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

altНауковий ступінь, посада: ст.. викладач, к.пед.н.
Освіта: Челябінський державний педагогічний інститут, 1970, спеціальність історія суспільствознавство, методика комсомольської і піонерської роботи, кваліфікація: Вчитель історії середньої школи, методиста комсомольської і піонерської роботи.
Викладає навчальні дисципліни:загальна психологія з практикумом, соціальна психологія, історія психології, психологія готовності до навчання, психологія готовності дитини до навчання в школі, психологія управління, педагогічна психологія, психологія спілкування

 

МАКІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 

Науковий ступінь, посада: ст. викладач кафедри психології та практичної психології Кримського гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Освіта: Гуманітарний інститут «Артек» МДЦ «Артек» 2002 рік, Спеціальність психологія, кваліфікація – психолог.
Викладає навчальні дисципліни: Загальна психологія з практикумом, Нові інформаційні технології, Технічні засоби навчання, Історія психології, Психологія конфліктів, НІТ в психології, Інформатика та комп’ютерна техніка


САВЕЛЬЄВА-РАТ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА

altНауковий ступінь, посада: ст. викладач
Освіта: Таврійський гуманітарно-екологічний інститут, 2007 р. спеціальність «психологія», кваліфікація - психолог
Викладає навчальні дисципліни: загальна психологія з практикумом, соціальна психологія, психологія, політична психологія, історія психології, вікова психологія, тренінг спілкування та самопізнання, профорієнтація і профвідбір, інноваційні тренінгові методики для  спеціальностей Психологія, Практична психологія, Фізичне виховання


БОРОДІНА ІННА ІГОРІВНА
 

Науковий ступінь, посада: ст. викладач
Освіта: Таврійський Національний університет, 2003 «Психологія», психолог.
Викладає навчальні дисципліни: психологія розвитку та вікова психологія, психодіагностика


КАВІЗІНА КДАНІ МИКИТІВНА
 

Науковий стaltупінь, посада: викладач
Освіта: Гуманітарний інститут «Артек» МДЦ «Артек» 2003 рік, спец. психологія, кваліфікація – психолог.
Викладає навчальні дисципліни: введення у професію, гендерна психологія, історія психології, реабілітаційна психологія, комп’ютерна психодіагностика, тренінг спілкування та самопізнання, математичні методи в психології, спеціальна психологія, психолого-педагогічна геронтологія, зоопсихологія, психовалеологія
Наукові інтереси: психологія дітей з особливими потребами, професійна ідентичність психолога, «Артек» як соціокультурне психолого-педагогічне явище; етичний персоналізм в психотерапії
Має 8 наукових публікацій

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизція  

   

Додаткове меню  

   

Всього відвідувань  

1554826
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
156
460
1155515
2974
3056
1554826

Your IP: 18.204.227.34
Server Time: 2021-05-19 03:27:28
   

Хто на сайті?  

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ