Історія факультету

Деталі
Створено: Четвер, 26 березня 2009, 16:33
Перегляди: 3085

Кримський гуманітарний факультет є структурним підрозділом Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Створений за наказом МОН України і Державного управління справами Президента 27 липня 2006 р.). Факультет територіально розміщений в МДЦ «Артек». Даний підрозділ існує на основі Договору про співпрацю між МДЦ «Артек» і НПУ імені М.Драгоманова. Студентами факультету є вожаті, психологи, інструктора по спорту і туризму. В задачі кримського факультету входить не тільки якісна підготовка фахівців з вищою освітою, але і цілорічне забезпечення МДЦ «Артек» висококваліфікованими педагогічними кадрами.

Концепція розвитку факультету передбачає підготовку фахівців кругу спеціальностей: «Психологія», «Практична психологія», «Фізичні виховання» і «Фізична реабілітація». Даний комплекс спеціальностей концептуально направлений на рішення проблем, пов'язаних з фізичною і психологічною реабілітацією дітей і молоді, у тому числі, і ті що знаходяться на відпочинку в «Артеці». Специфікою підготовки фахівців в «Артеку» є їх практико-орієнтована спрямованість і розширені можливості діяльності в системі позашкільних освітніх установ (дитячих таборах і т.д.).

В даний час по кримському гуманітарному факультету представлені до ліцензування спеціальності «Фізичні виховання» і «Фізична реабілітація». Підготовка фахівців по даному напряму вестиметься з використанням матеріально-технічної бази МДЦ «Артек» (стадіон, спортивний комплекс, закритий і відкритий плавальні басейни, спортивно-туристичні бази «Дубрава» і «Криничка») і за участю професорсько-викладацького складу Інституту фізкультури і спорту НПУ імені М.П.Драгоманова. В учбовому процесі задіяні акад. Арзютов Г.Н., проф. Сущенко Л.П., доц. Тимошенко А.В., доц. Питомец А.П. і інші. Процес навчання на кримському гуманітарному факультеті збудований таким чином, що студенти по графіку навчаються і працюють до МДЦ «Артека», а частина учбового процесу проходить в Києві, на базі НПУ ім.М.П.Драгоманова. Професори і викладачі також ведуть заняття по графікучастково в Києві, частково в «Артеку».

Матеріально-технічна база, кадрове і науково-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців на кримському гуманітарному факультеті відповідає ліцензійним вимогам МОН України

Готує бакалаврів та спеціалістів за спеціальностями:

Практична психологія 6.010100, напрям підготовки 0101 - Педагогічна освіта,

Психологія 6.040100; 7.400100, напрям підготовки 0401 – Психологія

Фізичне виховання 6.010200, напрям підготовки 0102 – Фізичне виховання і спорт

Кримський гуманітарний факультет створено за Наказом Міністерства освіти і науки України та Державного управління справами Президента України 27 липня 2006 р. Факультет розташований в Автономній республіці Крим, на території Міжнародного дитячого центру «Артек». В його завдання входить забезпечення набуття студентами фундаментальних знань з психології, фізичного виховання та фізичної культури з використанням широких можливостей залучення пріоритетів педагогічної практики, які надає педагогічний процес в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Кримський гуманітарний факультет діє на підставі Договору про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Державним підприємством „Міжнародний дитячий центр „Артек”.

Особливістю навчального процесу на Кримському гуманітарному факультеті є те, що він організований як в «Артеці» (в Криму), так і Києві, де студенти мають можливість навчатися в спеціальних наукових лабораторіях, користуватися бібліотеками, спілкуватись з провідними вченими та фахівцями з обраної спеціальності. Для якісного викладання таких дисциплін задіяні доктори і кандидати наук.

На кафедрах КГФ проводиться робота по залученню до викладацької діяльності кращих спеціалістів, що працюють в дитячих таборах Міжнародного дитячого центру «Артек» та системі дитячих таборів України, Росії та інших країн.

Формування контингенту студентів.

Контингент студентів Кримського гуманітарного факультету формується з числа педагогів-організаторів Артеку, працівників дитячих оздоровчих таборів України, які виявили схильність до педагогічної діяльності та інтерес до фізичного виховання чи психології, випускників середніх навчальних закладів України.

Профорієнтаційна робота здійснюється через зв'язки з соціальними службами та службами зайнятості в Криму та Україні, педагогічними закладами освіти І-ІІ рівня, молодіжну та педагогічну пресу.

Особливості підготовки спеціалістів.

Навчальний процес проходить у тісному зв’язку з виробничою діяльністю в дитячих таборах „Артеку”, забезпечує професійну, фундаментальну, наукову, культурологічну та практичну підготовку спеціалістів при постійному урахуванні змін, що відбуваються у науці, системі освіти, суспільстві.

Поєднання навчання з практичною діяльністю, безпосередньо пов'язаної з майбутньою професією, забезпечує ефективність підготовки майбутнього спеціаліста.

Демократизація відносин на факультеті, рівноправність, співпраця, самоуправління передбачають розвиток ініціативи, активності, творчості учасників педагогічного процесу.

Орієнтація на міжнародні стандарти дає можливість збагачення вітчизняних освітніх технологій новими формами, досвідом.