Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Деталі
Створено: Четвер, 26 березня 2009, 16:57
Перегляди: 4491

Завідувач кафедри - Собяніна Г.Н.  кандидат біологичних наук, доцент

    Тел: 0654 36 34 40


Кафедра теорії і методики фізичного виховання Кримського гуманітарного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова готує фахівців за спеціальністю «Фізичне виховання». Навчання здійснюється за державним замовленням та на умовах контракту за ступеневою системою: бакалавр – спеціаліст. Термін навчання для бакалавра становить 4 роки, спеціалістів денно форми навчання – 5 років. Сучасний рівень розвитку освіти, фізичного виховання та спорту ставить високі вимоги до особистості як у функціональному, так і в соціально-психологічному відношенні. Тому підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання здійснюється на основі теоретично обґрунтованої концепції гуманістичної педагогіки.

Підготовка фахівців з фізичної культури на Кримському гуманітарному факультеті є доцільним об’єднанням зусиль таких провідних освітянських установ як Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та Міжнародний дитячий центр «Артек». Підготовка спеціалістів на Кримському гуманітарному факультеті відрізняється від вже існуючих у АР Крим більшою практико орієнтованістю, оскільки всі студенти Кримського гуманітарного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова, починаючи з першого курсу працюють з дітьми, що відпочивають у «Артеці». До моменту випуску з  Кримського гуманітарного факультету студенти матимуть декілька років педагогічного досвіду. Така унікальна технологія навчання, яка поєднує в собі тісний зв’язок з педагогічною практикою вмотивовує студентів до оволодіння педагогічною професією, дає змогу придбавати не тільки педагогічні  знання, але і вміння, і навички. Студенти мають змогу адаптуватися до своєї майбутньої професії, пройти початкові етапи свого професійного зростання. Програми у галузі фізичного виховання націлені на підготовку фахівців для практичної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Фахівець  за спеціальності «Фізичне виховання» може займати  наступні первині посади:

·        Викладач з фізичного виховання у середньому спеціальному закладі, вчитель фізичної культури;

·        директор (керівника) підприємства, установи, організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості;

·        директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та ін.);

·        Голова  спортивного клубу;

·        Завідуючий спортивними спорудами;

·        Інструктор-методист з фізичної культури і спорту;

·        Інструктор-методист спортивної школи;

·        Інструктор-методист тренажерного комплексу (зала);

·        Організатор туристичної роботи;

·        Керівник шкільної спортивної секції.

 

Склад кафедри:

Ареф’єв В.Г. к. пед. н., професор
Ареф’єва Л.П. ст. викладач
Арзютов Г. М. д. пед.н, професор
Архангельська О.В. к. біол. н., доцент
Богданова З.С. викладач
Волокітін С.Ю. викладач
Волокітін Ю.С. к. біол. н., доцент
Воробьєва С.І. викладач
Іванова Л.І. к. пед. н., доцент
Іджилов В.Г. викладач
Мокеєва Л.М. викладач
Пакірбаєва Л.В. к. біол. н., доцент
Питомець О.П. доцент
Собяніна Г.М. к. біол. н., доцент
Русина Г.В. к. біол. н., доцент
Сущенко Л.П. д. пед.н, професор
Тимошенко О.В. д. пед.н, професор
Трикуліч В.Г. викладач
Федоренко Н.О. к. мед. н., доцент
Хатоєв Р.Р. викладач
Хохлов А.В. викладач
Шегімага В.Ф. ст. викладач
Меркоєв А.А. викладач